Metodologija

Analiza se zasniva na podacima dobijenim tokom održanih radionica u četiri grada Centralne i
Zapadne Srbije (Kraljevo, Kruševac, Užice i Kragujevac) u toku meseca maja 2011. godine.
Tokom održanih radionica sa predstavnicima firmi iz sektora prerade hrane precizirane su:
snage, slabosti, pretnje i prilike potencijalne asocijacije prerađivača voća i povrća, nakon čega se
pristupilo popunjavanju anketa, od strane predstavnika firmi, koje su obuhvatile identifikaciju
zainteresovanosti kompanija da se udruže u asocijaciju, kao i upitnik potrebnih usluga od strane
potencijalnih članova potencijalne izvozne asocijacije. Anketom je obuhvaćena 31 firma
učesnica radionica od čega je njih 29 učestvovalo u anketiranju. Firme učesnice su MSP sa
ukupno 308 stalnih zaposlenih ali sa velikim brojem sezonskih radnika. Dvanaest firmi, njih
41,4%, su već postojoći izvoznici dok ostatak, njih 17, odnosno 58,6% su firme potencijalni
izvoznici.