Članovi Upravnog odbora

UDRUŽENJA KOMPANIJA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA :

1. Cane Jovanović , vlasnik „Polo“ – RPK Kraljevo

2. Tamara Jovanović, vlasnik „Aurora“ – RPK Kraljevo

3. Marko Maksimović ,vlasnik „Šumadija KGM“ – RPK Kragujevac

4. Verica Spasojević , vlasnik „Vrtovi Kjota“ – RPK Kruševac

5. Mihajlo Maksimović, vlasnik SZR „Imperijal“ – RPK Užice